Ταξινόμηση κατά
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72908.00
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72918.00
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72919.00
60AH-680AE S5A050 AGM
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72710.00
70AH-760AE S5A080 AGM
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72711.00
80AH-800AE S5A110 AGM
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72712.00
95AH-850AE S5A130 AGM
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 353mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72714.00
105AH-950AE S5A150 AGM
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 393mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72720.00
62AH-560AE S4E050 EFB
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72910.00
67AH-650AE S4E070 EFB
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm "ΧΑΜΗΛΗ"

Κωδικός Είδους : 72911.00
72AH-650AE S4E080 EFB
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72912.00
77AH-730AE S4E100 EFB
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm "ΧΑΜΗΛΗ"

Κωδικός Είδους : 72913.00
82AH-730AE S4E110 EFB
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ START STOP
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm

Κωδικός Είδους : 72916.00

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 86

ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΑΘΗΝΑ 11476

Ελλάδα

Hosted by ABS