Ταξινόμηση κατά
41AH-360AE S3001
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 11,72 kg

Κωδικός Είδους : 72301.00
45AH-400AE S3003
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 11,76 kg

Κωδικός Είδους : 72303.00
56AH-480AE S3005
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 14,19 kg

Κωδικός Είδους : 72305.00
S4030.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ATOS" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
MHKOΣ 187mm ΠΛΑΤΟΣ 127mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 11,20 kg

Κωδικός Είδους : 72390.00
s4018.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 187mm ΠΛΑΤΟΣ 127mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 11,20 kg

Κωδικός Είδους : 72418.00
40AH-330AE S4019
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 187mm ΠΛΑΤΟΣ 127mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 11,20 kg

Κωδικός Είδους : 72419.00
42AH-390AE S4000
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"SEICENTO" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 175mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 10,57 kg

Κωδικός Είδους : 72400.00
44AH-440AE S4001
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 11,68 kg

Κωδικός Είδους : 72401.00
s4021.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΣΤΕΝΗ ΧΟΝΤΡΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 238mm ΠΛΑΤΟΣ 129mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 13,10 kg

Κωδικός Είδους : 72421.00
45AH-330AE S4020
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΣΤΕΝΗ ΨΙΛΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 238mm ΠΛΑΤΟΣ 129mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 13,10 kg

Κωδικός Είδους : 72420.00
45AH-330AE S4022
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΣΤΕΝΗ ΨΙΛΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 238mm ΠΛΑΤΟΣ 129mm ΥΨΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 13,10 kg

Κωδικός Είδους : 72422.00
45AH-330AE S4023
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΣΤΕΝΗ ΧΟΝΤΡΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 238mm ΠΛΑΤΟΣ 129mm ΠΛΑΤΟΣ 227mm
ΒΑΡΟΣ 13,10 kg

Κωδικός Είδους : 72423.00
52AH-470AE S4002
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
BAΡΟΣ 12,89 kg

Κωδικός Είδους : 72402.00
60AH-540AE S4004
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 14,45 kg

Κωδικός Είδους : 72404.00
60AH-540AE S4005
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 14,89 kg

Κωδικός Είδους : 72405.00
s4006.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 14,89 kg

Κωδικός Είδους : 72406.00
s4024.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ MAZDA"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 232mm ΠΛΑΤΟΣ 173mm ΥΨΟΣ 225mm
ΒΑΡΟΣ 16,13 kg

Κωδικός Είδους : 72424.00
60AH-540AE S4025
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ MAZDA"
ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 232mm ΠΛΑΤΟΣ 173mm ΥΨΟΣ 225mm
ΒΑΡΟΣ 16,13 kg

Κωδικός Είδους : 72425.00
70AH-630AE S4026
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 261mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 220mm
ΒΑΡΟΣ 17,23 kg

Κωδικός Είδους : 72426.00
S4027.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 261mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 220mm
ΒΑΡΟΣ 17,23 kg

Κωδικός Είδους : 72427.00
72AH-680AE S4007
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 16,99 kg

Κωδικός Είδους : 72407.00
S4008.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 17,73 kg

Κωδικός Είδους : 72408.00
74AH-680AE S4009
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 17,73 kg

Κωδικός Είδους : 72409.00
80AH-740AE S4010
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 19,03 kg

Κωδικός Είδους : 72410.00
95AH-830AE S4028
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 306mm ΠΛΑΤΟΣ 173mm ΥΨΟΣ 225mm
ΒΑΡΟΣ 22,21 kg

Κωδικός Είδους : 72428.00
95AH-830AE S4029
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΕΞΩ ΠΟΛΟΙ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΗΚΟΣ 306mm ΠΛΑΤΟΣ 173mm ΥΨΟΣ 225mm
ΒΑΡΟΣ 22,21 kg

Κωδικός Είδους : 72429.00
52AH-520AE S5001
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 12,73 kg

Κωδικός Είδους : 72501.00
54AH-530AE S5002
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 207mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 13,40 kg

Κωδικός Είδους : 72502.00
S5004.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 14,87 kg

Κωδικός Είδους : 72504.00
63AH-610AE S5005
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 242mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 15,64 kg

Κωδικός Είδους : 72505.00
77AH-780AE S5008
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 18,65 kg

Κωδικός Είδους : 72508.00
74AH-750AE S5007
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 278mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 17,88 kg

Κωδικός Είδους : 72507.00
S5010.jpg
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"ΧΑΜΗΛΗ" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 175mm
ΒΑΡΟΣ 20,13 kg

Κωδικός Είδους : 72510.00
85AH-800AE S5011
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"MERCEDES" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 315mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 23,17 kg

Κωδικός Είδους : 72511.00
100AH-830AE S5013
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"MERCEDES" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 353mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 23,17 kg

Κωδικός Είδους : 72513.00
110AH-920AE S5015
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

"PORSCHE" ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
ΜΗΚΟΣ 393mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 190mm
ΒΑΡΟΣ 25,84 kg

Κωδικός Είδους : 72515.00

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 86

ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΑΘΗΝΑ 11476

Ελλάδα

Hosted by ABS