Ταξινόμηση κατά

ΚΟΛΙΕΣ A/C
Φ25 ΣΑΚ.100 ΤΕΜ.

Κωδικός : 25447.00
Η τιμή μας : 9,67 €
χωρίς ΦΠΑ7,80 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 1,87 €

ΚΟΛΙΕΣ A/C
Φ16 ΣΑΚ.100 ΤΕΜ.

Κωδικός : 25446.00
Η τιμή μας : 8,68 €
χωρίς ΦΠΑ7,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 1,68 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 9,5 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29610.00
Η τιμή μας : 0,05 €
χωρίς ΦΠΑ0,04 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 12,7 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29612.00
Η τιμή μας : 0,06 €
χωρίς ΦΠΑ0,05 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 15,9 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29614.00
Η τιμή μας : 0,07 €
χωρίς ΦΠΑ0,06 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 19,1 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29616.00
Η τιμή μας : 0,89 €
χωρίς ΦΠΑ0,72 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,17 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 22,2 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29618.00
Η τιμή μας : 0,10 €
χωρίς ΦΠΑ0,08 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ 25,4 ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29619.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΣΕ ΤΡΥΠΑ Φ 15,9
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29810.00
Η τιμή μας : 0,08 €
χωρίς ΦΠΑ0,06 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΣΕ ΤΡΥΠΑ Φ 19.1
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29812.00
Η τιμή μας : 0,09 €
χωρίς ΦΠΑ0,08 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΣΕ ΤΡΥΠΑ Φ 22.2
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29814.00
Η τιμή μας : 0,10 €
χωρίς ΦΠΑ0,08 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΣΕ ΤΡΥΠΑ Φ 25.4
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29816.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΣΕ ΤΡΥΠΑ Φ 27.6
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29818.00
Η τιμή μας : 0,12 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 5,0)
(Β 6,3) ( C 5.9)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26105.00
Η τιμή μας : 0,06 €
χωρίς ΦΠΑ0,05 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 6,0)
(Β 7,8)( C 7.8)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26106.00
Η τιμή μας : 0,07 €
χωρίς ΦΠΑ0,06 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 7,9)
(Β 10,3)( C 8,1)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26110.00
Η τιμή μας : 0,07 €
χωρίς ΦΠΑ0,06 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,01 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 9,5)
(Β 13,0)( C 10,5)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26111.00
Η τιμή μας : 0,08 €
χωρίς ΦΠΑ0,07 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α12,7)
(Β 16,5)( C 10,9)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26112.00
Η τιμή μας : 0,09 €
χωρίς ΦΠΑ0,07 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α14,3)
(Β 16,7)( C 10,3)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26107.00
Η τιμή μας : 0,09 €
χωρίς ΦΠΑ0,08 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α15,9)
(Β 19,5) ( C 10,0)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26113.00
Η τιμή μας : 0,10 €
χωρίς ΦΠΑ0,08 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 19,1)
(Β 22,9) ( C 10,0)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26114.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 22.2)
(Β 25.8) ( C 11.3)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26115.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 25.4)
(Β 29.0)( C 11.6)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26116.00
Η τιμή μας : 0,12 €
χωρίς ΦΠΑ0,10 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Α 30.1)
(Β 34.2)( C 12.0)
ΣΑΚ.10 ΤΕΜ.

Κωδικός : 26117.00
Η τιμή μας : 0,12 €
χωρίς ΦΠΑ0,10 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L61,d9 D16
ΣΑΚ.5 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29320.00
Η τιμή μας : 0,40 €
χωρίς ΦΠΑ0,32 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,08 €

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L48,d11 D21
ΣΑΚ.5 ΤΕΜ.

Κωδικός : 29400.00
Η τιμή μας : 1,80 €
χωρίς ΦΠΑ1,45 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,35 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26410.00
Η τιμή μας : 0,45 €
χωρίς ΦΠΑ0,36 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,09 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26412.00
Η τιμή μας : 0,52 €
χωρίς ΦΠΑ0,42 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,10 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26414.00
Η τιμή μας : 0,56 €
χωρίς ΦΠΑ0,45 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,11 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26416.00
Η τιμή μας : 0,64 €
χωρίς ΦΠΑ0,52 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26418.00
Η τιμή μας : 1,05 €
χωρίς ΦΠΑ0,85 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,20 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26420.00
Η τιμή μας : 1,22 €
χωρίς ΦΠΑ0,98 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,24 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26422.00
Η τιμή μας : 1,43 €
χωρίς ΦΠΑ1,15 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,28 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26424.00
Η τιμή μας : 1,55 €
χωρίς ΦΠΑ1,25 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,30 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26426.00
Η τιμή μας : 1,85 €
χωρίς ΦΠΑ1,49 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,36 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26428.00
Η τιμή μας : 2,02 €
χωρίς ΦΠΑ1,63 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,39 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26510.00
Η τιμή μας : 0,27 €
χωρίς ΦΠΑ0,22 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,05 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26514.00
Η τιμή μας : 0,37 €
χωρίς ΦΠΑ0,30 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,07 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26516.00
Η τιμή μας : 0,40 €
χωρίς ΦΠΑ0,32 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,08 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26518.00
Η τιμή μας : 0,41 €
χωρίς ΦΠΑ0,33 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,08 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26520.00
Η τιμή μας : 0,43 €
χωρίς ΦΠΑ0,35 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,08 €


ME ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

Κωδικός : 26522.00
Η τιμή μας : 0,48 €
χωρίς ΦΠΑ0,39 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,09 €

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8-16mm
ΠΑΧΟΣ 9mm
MIKALOR ASFA

Κωδικός : 26704.00
Η τιμή μας : 0,62 €
χωρίς ΦΠΑ0,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12-22mm
ΠΑΧΟΣ 9mm
NORMA TORRO

Κωδικός : 26706.00
Η τιμή μας : 0,62 €
χωρίς ΦΠΑ0,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 16-27mm
ΠAXOΣ 12mm
MIKALOR ASFA

Κωδικός : 26707.00
Η τιμή μας : 0,62 €
χωρίς ΦΠΑ0,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20-32mm
ΠΑΧΟΣ 9mm
NORMA TORRO

Κωδικός : 26709.00
Η τιμή μας : 0,62 €
χωρίς ΦΠΑ0,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 25-40mm
ΠΑΧΟΣ 9mm
MIKALOR ASFA

Κωδικός : 26712.00
Η τιμή μας : 0,62 €
χωρίς ΦΠΑ0,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,12 €

HSS Φ 2,0 DIN-338
ΤΕΜΑΧΙΟ

Κωδικός : 27020.00
Η τιμή μας : 0,55 €
χωρίς ΦΠΑ0,44 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,11 €


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 86

ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΑΘΗΝΑ 11476

Ελλάδα

Hosted by ABS