Ταξινόμηση κατά

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15401.00
Η τιμή μας : 2,11 €
χωρίς ΦΠΑ1,70 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,41 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15402.00
Η τιμή μας : 2,36 €
χωρίς ΦΠΑ1,90 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,46 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15403.00
Η τιμή μας : 2,48 €
χωρίς ΦΠΑ2,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,48 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15404.00
Η τιμή μας : 2,56 €
χωρίς ΦΠΑ2,06 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,49 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15405.00
Η τιμή μας : 2,73 €
χωρίς ΦΠΑ2,20 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,53 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15406.00
Η τιμή μας : 2,85 €
χωρίς ΦΠΑ2,30 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,55 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15407.00
Η τιμή μας : 3,41 €
χωρίς ΦΠΑ2,75 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,66 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15408.00
Η τιμή μας : 3,35 €
χωρίς ΦΠΑ2,70 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,65 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15409.00
Η τιμή μας : 4,22 €
χωρίς ΦΠΑ3,40 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,82 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15410.00
Η τιμή μας : 4,59 €
χωρίς ΦΠΑ3,70 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,89 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15411.00
Η τιμή μας : 4,34 €
χωρίς ΦΠΑ3,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,84 €

ΠΡΙΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15412.00
Η τιμή μας : 4,96 €
χωρίς ΦΠΑ4,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,96 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15365.00
Η τιμή μας : 1,69 €
χωρίς ΦΠΑ1,36 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,33 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15375.00
Η τιμή μας : 1,18 €
χωρίς ΦΠΑ0,95 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,23 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15366.00
Η τιμή μας : 1,52 €
χωρίς ΦΠΑ1,23 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,29 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15376.00
Η τιμή μας : 1,36 €
χωρίς ΦΠΑ1,10 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,26 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15367.00
Η τιμή μας : 3,10 €
χωρίς ΦΠΑ2,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,60 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11402
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15378

Κωδικός : 15377.00
Η τιμή μας : 3,27 €
χωρίς ΦΠΑ2,64 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,63 €

VOLVO,RENAULT,
FORD,FIAT,ALFA ROMEO

Κωδικός : 15460.00
Η τιμή μας : 7,44 €
χωρίς ΦΠΑ6,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 1,44 €

ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΔΕΧΕΤΑΙ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11412

Κωδικός : 15302.00
Η τιμή μας : 1,49 €
χωρίς ΦΠΑ1,20 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,29 €

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ
15365-377

Κωδικός : 15378.00
Η τιμή μας : 0,15 €
χωρίς ΦΠΑ0,12 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,03 €

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΠΛΕ ΓΙΑ
15300-326

Κωδικός : 15379.00
Η τιμή μας : 0,13 €
χωρίς ΦΠΑ0,11 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,03 €

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ
15401-412

Κωδικός : 15398.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ 15320

Κωδικός : 15321.00
Η τιμή μας : 0,81 €
χωρίς ΦΠΑ0,65 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,16 €

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΠΡΙΖΑ 15310

Κωδικός : 15301.00
Η τιμή μας : 0,92 €
χωρίς ΦΠΑ0,74 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,18 €

ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ 15310

Κωδικός : 15311.00
Η τιμή μας : 0,93 €
χωρίς ΦΠΑ0,75 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,18 €

ΑΡΣΕΝΙΚH ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11412

Κωδικός : 15312.00
Η τιμή μας : 1,86 €
χωρίς ΦΠΑ1,50 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,36 €

ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11417
& ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15379

Κωδικός : 15310.00
Η τιμή μας : 1,55 €
χωρίς ΦΠΑ1,25 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,30 €

ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11417
& ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15379

Κωδικός : 15320.00
Η τιμή μας : 1,74 €
χωρίς ΦΠΑ1,40 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,34 €

ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11417
& ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15379

Κωδικός : 15324.00
Η τιμή μας : 3,72 €
χωρίς ΦΠΑ3,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,72 €

ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11417
& ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 15379

Κωδικός : 15325.00
Η τιμή μας : 2,29 €
χωρίς ΦΠΑ1,85 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,44 €

ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣ

Κωδικός : 27893.00
Η τιμή μας : 14,88 €
χωρίς ΦΠΑ12,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 2,88 €

ΘΗΛΥΚΗ ΓΙΑ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 11400

Κωδικός : 15340.00
Η τιμή μας : 3,35 €
χωρίς ΦΠΑ2,70 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,65 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΚΡΟΔΕΚTΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Κωδικός : 15490.00
Η τιμή μας : 5,70 €
χωρίς ΦΠΑ4,60 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 1,10 €

ΓΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ
INJECTION 15340

Κωδικός : 15341.00
Η τιμή μας : 1,77 €
χωρίς ΦΠΑ1,43 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,34 €

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδικός : 15600.00
Η τιμή μας : 2,48 €
χωρίς ΦΠΑ2,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,48 €

ΘΗΛΥΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδικός : 15610.00
Η τιμή μας : 2,48 €
χωρίς ΦΠΑ2,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,48 €

ΚΙΤ(ΠΡΙΖΕΣ+ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 11235)
2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Κωδικός : 15426.00
Η τιμή μας : 1,74 €
χωρίς ΦΠΑ1,40 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,34 €

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Κωδικός : 15424.00
Η τιμή μας : 2,17 €
χωρίς ΦΠΑ1,75 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,42 €

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Κωδικός : 15425.00
Η τιμή μας : 1,61 €
χωρίς ΦΠΑ1,30 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,31 €

ΣΥΜΒΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
11205

Κωδικός : 15437.00
Η τιμή μας : 0,36 €
χωρίς ΦΠΑ0,29 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,07 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ME ΚΩΔΙΚΟ 11230
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15115.00
Η τιμή μας : 0,09 €
χωρίς ΦΠΑ0,07 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11130
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ.

Κωδικός : 15110.00
Η τιμή μας : 0,08 €
χωρίς ΦΠΑ0,07 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ME ΚΩΔΙΚΟ 11230
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15125.00
Η τιμή μας : 0,13 €
χωρίς ΦΠΑ0,10 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11130
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15120.00
Η τιμή μας : 0,11 €
χωρίς ΦΠΑ0,09 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,02 €

ΛΟΞΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ME ΚΩΔΙΚΟ 11230
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15135.00
Η τιμή μας : 0,17 €
χωρίς ΦΠΑ0,14 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,03 €

ΛΟΞΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 11130
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15130.00
Η τιμή μας : 0,17 €
χωρίς ΦΠΑ0,14 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,03 €

ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ
ME ΚΩΔΙΚΟ 11230
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 ΤΕΜ

Κωδικός : 15145.00
Η τιμή μας : 0,18 €
χωρίς ΦΠΑ0,15 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ: 0,03 €


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 86

ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΑΘΗΝΑ 11476

Ελλάδα

Hosted by ABS